PRIVACYBELEID

Privacy

In het kader van de privacy wetgeving die op 25 mei 2018 inging leest u onderstaand hoe Fleets Online deze invult. Deze privacy policy is van toepassing op al onze websites en andere diensten. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Leeftijd

Wanneer u  jonger bent dan 16 jaar, dan dient u schriftelijke toestemming te kunnen overleggen waarin uw wettelijke voogd (ouders) toestemming geven. Dit is nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan u leveren

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • chauffeurspasnummer

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • Browser informatie
 • besturingssysteem
 • service provider

Tevens verzamelen we informatie rondom het rijgedrag.

Login

Op uw account slaan we de volgende gegevens op: uw wachtwoord en uw gebruikersnaam. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Fleets-Online. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrieven en enquetes

Fleets Online biedt u ook toegang tot nieuws items, enquetes en marktonderzoeken. Om zeker te zijn van uw toestemming kunt u bij iedere communicatie zich ook afmelden, Uw gegevens zullen alleen voor interne bovenstaande doelen worden gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden.

Wij gebruiken hiervoor:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • Beveiliging van de gegevens conform de ISO normeringen.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben 

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan dat u of wij  ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Uitzondering hierop is in gevallen waarbij we dit wettelijk verplicht zijn of aan de hand van uw expliciet verzoek om dit langer te bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Met deze verwerkers, sluiten wij een Bewerkersovereenkomst af, zodat wij er zo veel als mogelijk zeker van zijn, dat deze partijen net zo goed met data omgaan als wij.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Fleets-Online B.V.
4817 ZN Breda
076-3030 795
info@fleets-online.com

Functionaris voor gegevensbescherming
C.W.W.L. van Kooten