Inzicht in uitstoot van schadelijke stoffen met steun van de Provincie

De overheid vraagt steeds vaker aan bedrijven in bouw-infra, groen en GWW om inzicht te verschaffen in de uitstoot van schadelijke stoffen (emissies). Dit tegen de achtergrond van steeds strenger wordende milieunormen. Om emissieberekeningen te kunnen uitvoeren maken deze bedrijven tot nu toe gebruik van emissiemeters, emissierekenmodellen, telematica-systemen en/of remote sensingapparaten. Dit is niet alleen arbeidsintensief maar ook vaak zeer onnauwkeurig.

Fleets-Online wil dit vereenvoudigen door de gegevens uit verschillende bronnen te combineren in één geautomatiseerd systeem waardoor goedkoper, sneller en vooral betrouwbaarder rapporteren ten behoeve van voor- en nacalculatie mogelijk wordt. Momenteel wordt hiervoor, met steun van de Provincie Gelderland, een haalbaarheidsproject uitgevoerd.